Home

Znalecké obory

Soudní znalec jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR nabízí služby v následujících oborech s působností po celé ČR:

 • Ekonomika
  • Ceny a odhady motorových a přípojných vozidel, nemotorových vozidel (přívěsy, návěsy), obytných automobilů a přívěsů, motocyklů, zemědělských a pracovních strojů, vozidel s elektro pohonem (mild hybrid, plagin hybrid, čisté EV)
  • Posouzení technického stavu
  • Kontrola účtů za provedené opravy
  • Stanovení výše majetkové újmy při poškození
  • Technické prohlídky poškozených vozidel pro pojišťovny
  • Ekonomické posouzení, zda u havarovaného vozidla provést opravu nebo likvidaci
  • Ocenění (stanovení tržní hodnoty) historických vozidel dle mezinárodního technického kodexu FIVA 2020
 • Autoopravárenství
  • Posouzení technického stavu vozidla pro účely reklamací oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, nebo vrácení vozidla
  • Zjištění rozsahu poškození vozidla při dopravní nehodě, živelné události, trestném činu a pod.
  • Určení přiměřeného rozsahu opravy poškozeného vozidla
  • Posouzení technického stavu vozidla jako příčiny vzniku dopravní nehody (uplatnění technické závady)
  • Kontrola technického stavu vozidla a zjištění předchozích oprav a poškození
  • Poradenská činnost při koupi ojetého či nového automobilu, pracovního stroje, plavidla
  • Výpočet ceny opravy havarovaného vozidla systémem Audatex
prázdný auto_01
auto_02
auto_03
prázdný
 • Všeobecné strojírenství
  • Stanovení tržní hodnoty strojů, nářadí, strojních celků, prototypů strojů a pod.
  • Posouzení technického stavu pro účely reklamací oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, nebo vrácení stroje
  • Zjištění rozsahu poškození stroje při poruše, živelné události, trestném činu a pod.
  • Určení přiměřeného rozsahu opravy strojů
  • Kontrola technického stavu strojů a zjištění předchozích oprav a poškození
  • Výpočet ceny opravy poškozeného stroje
prázdný stroj_01
stroj_03
stroj_02_th
prázdný

 

Ostatní služby

Stanovení tržní hodnoty motorového a přípojného vozidla, pracovních strojů, strojního zařízení včetně nářadí

 • Koupě nebo prodej
 • Dědické a darovací řízení
 • Ocenění majetku ve firmě
 • Vyřazení z účetní evidence
 • Výpočty škod na vozidlech
 • Výpočet tržní hodnoty vozidla
 • Vypracování revizních posudků
 • Nepeněžní vložení majetku do firmy
 • Měření auto laků přístrojem SDM-115
 • Rozbory olejových a jiných náplní motorových vozidel
 • Stanovení hodnoty při pojištění vozidel (odpovědnostní i havarijní)
 • Kompletní pojištění - odpovědnostní včetně havarijního u vozidel, strojů a plavidel (www.LODNIcentrum.cz)
 • Poradenská činnost v oblastech strojírenství, dopravy, ekonomiky a pod.
 • Po ustanovení orgánem veřejné moci vypracováváme odborné znalecké posudky v oblasti plavidel, lodních motorů, jachtařského příslušenství včetně posouzení stavu a výpočet škod po poškození

Vypracování znaleckých posudků o stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením motorového nebo přípojného vozidla

 • Za účelem vyhotovení podkladů k vyřízení pojistné události nebo sporu
 • Ocenění odcizeného vozidla

Poradenství při koupi nebo prodeji motorového vozidla

 • Před koupí ojetého vozidla je možné toto vozidlo prolustrovat a celkově prohlédnout - specialista na obytné vozidla a přívěsy
 • Při koupi nového vozidla možno zhotovit prognózu prodeje po několika letech, ztrátu ceny mimořádné výbavy a pod.

Pomoc nebo kompletní vyřízení pojistné události

 • Při poškození vozidla havárií nabízím pomoc při jednání s pojistitelem. Mohu Vám nabídnout i kompletní vyřízení pojistné události na základě plné moci.
 • Posouzení a pomoc v případech krácení pojistného plnění pojišťoven za opravu vozidla o amortizaci, korekci nákladů na materiál a pod.
prázdný lode_01
lode_02
lode_03
prázdný

Služby znalce jsou určeny:

 • Soukromým osobám
 • Fyzickým, právnickým a komerčním subjektům
 • Finančním institucím - bankám, pojišťovnám, leasingovým společnostem, fondům apod.
 • Rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím
 • Státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům
 • Komorám, asociacím, svazům, spolkům a jiným profesním sdružením